Δικτυακά συστήματα

Η TELENORM αναλαμβάνει την εγκατάσταση τοπικών δικτύων ενσύρματων ή ασύρματων. Έχουμε τη λύση, είτε πρόκειται για μικρομεσαία επιχείρηση, είτε για χώρο εστίασης, είτε για ξενοδοχείο. Με τη σωστή μελέτη και μηχανήματα (routers, switches και access points) της Draytek, της Fortinet και της Ubiquity το αποτέλεσμα θα σας ικανοποιήσει πλήρως.

Για επιχειρήσεις

Η αξιοπιστία και η ασφάλεια του δικτύου εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Σε αυτούς τους χώρους είναι απαραίτητα τα παρακάτω:

  • WAN Failover, σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε μία σύνδεση
  • Quality of Service (QoS), σε περιπτώσεις μεγάλου φορτίου δεδομένων δίνεται προτεραιότητα στις εταιρικές εφαρμογές και στα κανάλια φωνής
  • Firewall, για την προστασία από επιθέσεις
  • VPN Server, για ασφαλείς, κρυπτογραφημένες, απομακρυσμένες συνδέσεις, είτε υποκαταστημάτων, είτε υπαλλήλων που βρίσκονται εκτός γραφείου

 Για ξενοδοχεία και χώρους εστίασης

Η ασύρματη πρόσβαση στο internet, πλέον, θεωρείται δεδομένη σε ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Σε αυτούς τους χώρους είναι απαραίτητα τα παρακάτω:

  • Ταυτόχρονη διαχείριση δύο ή περισσοτέρων ADSL/VDSL γραμμών
  • Ορισμός ορίων ταχύτητας λήψης/αποστολής των πελατών
  • Δημιουργία κανόνων Firewall για την προστασία του ξενοδοχειακού δικτύου
  • Δημιουργία προφίλ πελατών με χρονικούς περιορισμούς.
  • Αρχική σελίδα με τη φωτογραφία του ξενοδοχείου και προτροπή για εγγραφή μέσω λογαριασμού social media
  • Σταθερό και γρήγορο WiFi 24/7.