Δομημένης Καλωδίωσης

Επειδή όλα ξεκινούν από την σωστή καλωδίωση, αναλαμβάνουμε τον τερματισμό του δικτύου σε patch panels και τον τερματισμό των πριζών. Επιλέγουμε το σωστό Rack, ώστε η εγκατάσταση των μηχανημάτων να γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές και να είναι εύκολα προσβάσιμα στο μέλλον.