Λύσεις για ξενοδοχεία

Εξειδικευμένη τηλεφωνία για ξενοδοχεία


Η εταιρία TELENORM  προσφέρει την πλατφόρμα  IP / ISDN / PSTN τηλεφωνικών λύσεων της AVAYA για ξενοδοχεία, πραγματοποιώντας – ενοποιημένες επικοινωνίες και υπηρεσίες που συνδυάζουν:

  • Μενού εισερχομένων κλήσεων
  • Τηλεφωνικές κλήσεις, χρεώσεις κλήσεων και υπηρεσίες
  • Υποστήριξη VoIP 
  • Μηνύματα στις θυρίδες Voice Mail των πελατών
  • Ασύρματη επικοινωνία DECT, πλήρη κάλυψη του ξενοδοχείου
  • Αμφίδρομη διασύνδεση με το κεντρικό ξενοδοχειακό πρόγραμμα PMS
  • Αυτόνομο ενσωματωμένο οικονομικό ξενοδοχειακό πακέτο
Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου Internet – WiFi


Η δημιουργία ενός ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου Internet αποτελεί μια σημαντική επένδυση σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, ενώ αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου. 

Παράλληλα συμβάλει και στην παρακολούθηση και διαχείριση των υποδομών    (π.χ. Ασύρματες ΙΡ Κάμερες – κ.λ.π.)

Εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV


Η σαφής παρατήρηση και η ακριβής εποπτεία των χώρων αποτελούν βασικές ενέργειες για την επιχείρηση σας. Με σύγχρονα εξειδικευμένα προϊόντα η εταιρεία μας μπορεί να σας προσφέρει από το απλούστερο μέχρι το πιο εξειδικευμένο σύστημα επιτήρησης.

Η βασική μας προτεραιότητα είναι η ποιότητα, σε συνδυασμό με υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη. Σας προσφέρουμε αξιόπιστα συστήματα με προσιτές τιμές και ευέλικτες λύσεις για κάθε απαίτηση.