Εγκαταστάσεις – Τεχνική Υποστήριξη

Η ΤΕΛΕΝΟΡΜ ΑΕ, σας παρέχει, στον τομέα των Επικοινωνιών, λύσεις τελευταίας τεχνολογίας, με προϊόντα των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών εταιριών, τα οποία συνοδεύονται από μια σειρά υπηρεσιών υποστήριξης, με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα με το χαμηλότερο κόστος επένδυσης.

Οι τεχνικοί μας διαθέτουν μια εξαιρετική εμπειρία, έχοντας παρουσία πάνω από είκοσι συνεχή έτη στην Ελληνική αγορά, έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς εκατοντάδες εγκαταστάσεις και προσαρμόζουν τις υπάρχουσες τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές στις απαιτήσεις των πελατών μας.

Ξεκινώντας από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, την εγκατάσταση, εκπαίδευση και παράδοση σε λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού, η ΤΕΛΕΝΟΡΜ ΑΕ, σας συμβάσεις τεχνικής υποστήριξης με στόχο:

  • Την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων
  • Την πλήρη κάλυψη – εξασφάλιση με ανταλλακτικά σε βάθος χρόνου
  • Την προτεραιότητα άμεσης τεχνικής υποστήριξης 24ώρου βάσεως, εάν αυτό απαιτείται από το αντικείμενο του πελάτη μας
  • Την αναβάθμιση – ανανέωση του εξοπλισμού και του λογισμικού στις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσουν οι  κατασκευαστικοί οίκοι του εξωτερικού.

Η πολυετής παρουσία μας και η επιτυχής τεχνική υποστήριξη που παρέχουμε στους πελάτες μας, μας δίνει την δυνατότητα να προτείνουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες επικοινωνιακών λύσεων με χαμηλό  οικονομικό κόστος
  • Επικοινωνιακές λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες  του πελάτη
  • Υπηρεσίες εγκατάστασης του προσφερόμενου εξοπλισμού
  • Υπηρεσίες εκπαίδευσης κατά την διάρκεια της εγκατάστασης και αργότερα εντός του χρόνου εγγύησης.
  • Υπηρεσίες απεριόριστου remote support
  • Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης on call ή στα πλαίσια των προαναφερόμενων συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης.